Kronika

Domů
Akce
Cvičení
Album
Kronika
Odkazy
Kontakt

Kronika Klubu JÓGA Trutnov slovem, v datech:

Historie trutnovské jógy

Aktivity a události v datech

Vývoj cvičení v datech

Historie trutnovské jógy

Jóga má svoji tisíciletou historii a tradici. Prospěšnost jógových cvičení, praktik, postupů i myšlenek pro člověka byla ověřena stovkami lidských generací.

Také v Trutnově mají jógová cvičení svoji historii, byť relativně kratší, přesto zajímavou. V létě roku 1983 se objevil v trutnovském tisku inzerát nabízející kurz jógových cvičení. Bylo to ještě v době komunistického režimu a tehdy to byla věc neobvyklá. Jak známo, tento totalitní systém nebyl nakloněn k činnostem, které nezapadaly do rámce oficiální materialistické doktríny. Jóga k takovýmto „podezřelým“ aktivitám patřila, tím spíše, že o ní toho nebylo příliš známo. Proto byl kurz nabízen jako cvičení pro zlepšení zdraví a tělesné kondice a to pod hlavičkou tehdejšího Československého svazu tělesné výchovy a sportu v rámci zdravotní a rekreační tělesné výchovy. Tím odvážným iniciátorem, který kurz jógových cvičení nabízel, byl pan Jaroslav Erben z Bílé Třemešné, s jehož jménem je historie jógy na trutnovsku neodmyslitelně spjata. Tento nadšený propagátor jógy tehdy již vedl kurzy v Bílé Třemešné a ve Dvoře Králové n.L. Vedle pravidelných týdenních cvičení ještě organizoval pro cvičence několikadenní soustředění. Tam, kromě vlastního cvičení, byly pořádány přednášky, vařila se vegetariánská jídla (což byl na tehdejší dobu další průkopnický čin) a účastníci se učili žít podle myšlenek jógy. Tato činnost neunikla pozornosti tehdejší státní bezpečnosti, která pod různými záminkami soustředění rozehnala a pan Erben byl opakovaně vyslýchán. Přesto se nenechal zastrašit a rozšířil svoje jógové aktivity i do Trutnova.

Zájem o cvičení v Trutnově byl překvapivě velký. Několik desítek přihlášených vytvořilo dvě skupiny a pan Erben dojížděl každý týden vést jógová cvičení. První kurzy probíhaly v přednáškovém sále trutnovského Domu kultury na Nivách. Pravidelná cvičení doplňovala soustředění, která byla z počátku jen víkendová. První jógové víkendy se konaly na pronajatých podnikových rekreačních chatách v Janských Lázních, v Malé Úpě, v Bílé Třemešné. Také zde zasáhla státní bezpečnost a účastníci jednoho víkendu byli postupně předvoláváni k výslechům, aby vypovídali o jeho průběhu. Je jisté, že policie měla tehdy své informátory i mezi cvičenci. Za takových podmínek se výuka jógy samozřejmě omezovala především na tělesná cvičení. Přesto se našel prostor i na opatrné seznamování cvičenců s duchovními aspekty jógy.

S přibývajícími cvičebními roky počet zájemců o jógu stále narůstal. Bylo třeba vytvořit další kurzy pro začátečníky a pan Erben již takový nápor časově nezvládal. K tomu je třeba dodat, že byl již v důchodu, přesto ještě fyzicky pracoval a denně vedl cvičení, na která musel dojíždět. Jeho obětavost neznala mezí. A tak mezi svými žáky začal vychovávat své následovníky. Postupně se vytvořila celá skupina nových cvičitelů, která se neustále rozrůstala, tak jak si to vyžadoval stále se zvyšující zájem veřejnosti o cvičení jógy. Zde je dobré připomenout, že tehdy literatura o józe byla velmi skrovná a většinu podkladů k výuce bylo nutno zajišťovat opisováním a kopírováním různých strojopisů, které sháněl pan Erben. Ten také zajišťoval pro nové cvičitele různé kurzy a školení. Původní sál na Nivách již zdaleka nestačil, a tak se cvičilo v pronajatých tělocvičnách, klubovnách, mateřské školce.

Politické poměry v našem státě se v průběhu osmdesátých let postupně lepšily. Jóga přestávala být trpěnou aktivitou, přibývalo seminářů, školení a kurzů s jógovou tématikou, objevovaly se sborníky ze seminářů a první publikace o józe. Také vzrůstal počet lidí, kterým cvičení pomohlo, mnohdy i tam, kde klasická medicína či rehabilitace neuspěly. Převážnou část nových zájemců o cvičení totiž tvořili a dodnes tvoří ti, kteří v józe hledají zejména vyřešení svých zdravotních potíží. I když to samozřejmě není cílem jógy, přesto jsou dobré zdravotní výsledky u těchto cvičenců tou nejlepší propagací jógových cvičení.

Zvláštní kapitolu dějin trutnovské jógy tvoří každoroční soustředění. Zmíněné jógové víkendy se časem rozšířily na týdenní pobyty. Ty se konaly zprvu v rekreačním objektu Kateřina u Chotěvic, později v dětském letním táboře ve Velkém Vřešťově. A opět to byl pan Erben, kdo vše zorganizoval a vedl. Součástí každého dne bylo cvičení při východu slunce i večerní meditace při západu. Učili jsme se zpívat mantry za jeho doprovodu na elektrické varhany. Nezapomenutelná byla jeho výuka očistných praktik. Byl aktivní také v kuchyni, učil nás péci celozrnný chléb, připravovat vegetariánskou stravu, hlavně z pšenice, vařit bylinné čaje, a podobně. Tehdy to totiž nebylo ještě příliš známé. Tato soustředění se vždy těšila velkému zájmu a účast byla rok od roku větší. Díky kontaktům pana Erbena jsme měli možnost poznat řadu významných hostů z řad cvičitelů jógy, léčitelů, bylinkářů i duchovních osobností, které zval nejen na tato soustředění, ale též na přednášky během cvičebního roku, které organizoval v Trutnově.

Roku 1998 pan Erben odešel z tohoto světa a my všichni, kdo jsme ho poznali, vzpomínáme na něj s láskou a vděčností.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se otevřely pro jógu nové možnosti. Nabídka kurzů, seminářů, literatury je stále bohatší a pestřejší. Také příliv nových zájemců neustává. Dnes cvičí jógu v Trutnově zhruba 400 cvičenců organizovaných v Klubu jógy a pod vedením téměř dvou desítek cvičitelů a pomocníků probíhá výuka v řadě kurzů na různých cvičebních místech pět dnů v týdnu. Vedle toho probíhají kurzy ve Svobodě n.Ú., Dvoře Králové n.L., Úpici, Malých Svatoňovicích, Rtyni. Podle zkušeností z minulých let jsou dál během roku uskutečňovány zajímavé přednášky i víkendové semináře. Stále pořádáme každoroční jógová soustředění a zveme tam zajímavé hosty.

Společně tak kráčíme dál na cestě za poznáním.   V Trutnově 19.5.2008 sepsal Jan Halíř.

Aktivity a události v datech

soubor událostí (do května 2008) ve formátu PDF

Vývoj cvičení v datech

soubor cvičení ve formátu PDF

Zpět na začátek seznamu

Domů | Akce | Cvičení | Album | Kronika | Odkazy | Kontakt

Copyright © 2006 – 2020 | webmaster | Autorská práva chráněna zákonem.
Poslední aktualizace: 03. 04. 2016